Breaking News

ฟิลเลอร์ฉีดกี่วันจึงจะเข้าที่ แล้วดูยังไงว่าไม่ใช่ของปลอม

4/07/2564
ก่อนเลือกทำฟิลเลอร์ จำเป็นต้องรู้ว่ากี่วันใบหน้าของสาว ๆ จึงจะเข้าที่ปกติ อีกเรื่องคือควรรู้ด้วยว่าของปลอมเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ใช้งานอ...Read More